4×4 riešení pre vidiek z dieľne SDKÚ

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

Slovenský vidiek sa ocitá v kríze. V posledných 20-tich rokoch sa zmenil od začiatku a stále sa mení. Najviac pociťovať túto zmenu v zmene významu vidieka ako takého, či už pre ľudí, ekonomiku, priemysel či samotný štát. Týmto fenoménom sa začínajú vážne zaoberať aj politické strany. So zaujímavým programom prichádza napr. SDKU so svojimi 4×4 riešeniami pre vidiek.

Tento program je postavený na štyroch základných pilieroch. Autori tvrdia, že program 4×4 nie je len o hľadaní možných riešení, ale že je to hotový návod na riešenie najdôležitejších oblastí problémov ohľadne vidieckych oblastí a zamestnanosti v regiónoch.

  1. Využitie možností vidieka – cez poľnohospodárstvo, lesy, drevo ako surovinu a riešenie následkov klimatických zmien.
  2. Regionálny rozvoj – ochrana rázovitosti Slovenska, podporu agroturistiky, presadzovanie rovnakých podmienok pre dediny a mestá a investície zamerané na ľudí.
  3. Podpora aktívnych vidiečanov – podpora mladých podnikateľov, rozširovanie a rozvoj samozásobiteľstva (hlavne u nezamestnaných), výroba tradičných produktov a informatizácia.
  4. Rozvoj energetického potenciálu vidieka – hlavne výroba biomasy ako súčasť poľnohospodárstva, výroba bioplynu ako náhrada za zemný plyn, využívanie solárnej energie a v konečnom dôsledku rozvoj týchto energetických oblastí by mal priniesť na vidiek zamestnanosť a prosperitu.

Využívanie možností vidieka je v súčasnosti na minimálnej úrovni. Klasických poľnohospodárov úbúda, ich náklady sa neustále zvyšujú pri znižovaní konečných ziskov.  Bojujú o prežitie aj z pohľadu porovnania dotácií pre poľnohodpodárstvo v krajinách EU a na Slovensku. Pritom poľnohospodárstvo je odvetvie, ktoré priamo a výrazne závisí od počasia. A to sa nedá ovplyvniť.  Okrem toho sa v posledných rokoch výrazne prepadol aj spoločenský status poľnohospodára, čo prispieva k vnímaniu tohto povolania ako vysoko neatraktívne.

Podpora aktívnych vidiečanov je akoby len zbožným snom. Mladí sa vzhľadom na celkové podmienky pre živnostníkov zdráhajú podnikať. Vysoké odvodové zaťaženie, byrokracia a zbytočná papierová robota sú  dlhodobým odpudzovačom. Podnikanie na vidieku je rizikové a spojené s množstvom problémov, ktorých riešenie znamená systémové zmeny vo viacerých oblastich, nevynímajúc legislatívu. Informatizácia je pálčivým problémom, napriek tomu sa z dôvodu politických rozhodnutí odkladá. Oceniteľný sa javí zámer podporovať samozásobiteľov formou registrácie a hradenia ich sociálnych a zdravotných odvodov štátom. Avšak pri takom nedostatku verejných financií, akému čelíme v dnešných dňoch je práve toto riešenie značne otázne. Hoci by práve toto mohlo výrazne pomôcť obyvateľom vidieckych oblastí v produktívnom veku. Ani nádeje vkladané na legislatívu upravujúcu predaj z dvora a predaj konečnému spotrebiteľovi neprinášajú také využívanie ako sa očakávalo.

Regionálny rozvoj je oblasť v ktorej sa štát snaží výrazne angažovať. Opäť je poznačená nedostatkom financií, informovanosti a nedostatočnou internetizáciou odľahlejších oblastí. Podpora agroturistiky akoby sa míňala účinkom, rozvoj poskytovania agroturistických služieb stagnuje a kvalita už existujúcich služieb je často otázna.

V časti programu pre energetický rozvoj je vymenovaných niekoľko zaujímavých myšlienok. Problémom však ostáva, že napriek deklarácii autorov, že program je hotovým návodom, je v skutočnosti len vymenovaním smerov, bez konkrétneho spôsobu realizácie. Veď napokon, prečítajte si sami a posúďte.

 

 

.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*


*

33 780 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

HTML tags are not allowed.