Rozvoj vidieka a predaj z dvora

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk

 Rozvoj vidieka

Mimomestské oblasti a vidiecke sídla vždy zaostávali v životnom štandarde za mestskými sídlami. Hoci je v posledných rokoch trend sťahovania mestského obyvateľstva do prímestských častí, jednou z prekážok sa javí práve úroveň občianskej vybavenosti, ekonomická sila a pracovné príležitosti. Rozvoj vidieka zahŕňa v sebe aktivity zamerané na sociálny a ekonomický rozvoj a je súčasťou aj Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Na Slovensku sa rozvojom vidieka zaoberá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na národnej úrovni a obce a samosprávne kraje na regionálnej úrovni. S rozvojom vidieka veľmi úzko súvisí práve poľnohospodársky sektor, ktorý v súčasnosti zastrešuje ekonomickú silu vidieckych oblastí.

 

Predaj konečnému spotrebiteľovi (predaj z dvora)

V roku 2011 nadobudli účinnosť Nariadenia Vlády o priamom predaji prvotných produktov konečnému spotrebiteľovi, ako aj o potravinárskych prevádzarňach na malé množstvá. Miestny producenti – pestovatelia a chovatelia tak získali možnosť predávať časť svojej produkcie priamo spotrebiteľovi bez zapojenia medzičlánku spracovateľa alebo distribútora produktov.  Podmienku však je, že na produkciu prvotných surovín musia byť náležite registrovaní. Nariadenia vlády presne definujú podmienky a množstvá produktov. Napríklad je to množstvo maximálne 100kg rýb týždenne, najviac 60 ks netriedených vajec dodaných konečnému  spotrebiteľovi v mieste produkcie za týždeň, 20 kg ročne listovej zeleniny, 10kg ročne byliniek a pod. V prípade predaja surového kravského, ovčieho alebo kozieho mlieka je to predaj v množstve obvyklej dennej spotreby mlieka v domácnosti  konečného spotrebiteľa a toto mlieko sa môže predávať len v mieste chovu. Na mieste predaja musí byť viditeľná informácia o spôsobe skladovania a spracovania spotrebiteľom (napr. mlieko pred konzumáciou prevariť a pod.).

V tejto súvislosti sa začínajú rozvíjať nové služby, ktoré predaj z dvora priamo podporujú. Debničkári a ich spriaznené duše hľadajú najlepšie riešenia.

Predaj do miestnej maloobchodnej siete

Nariadenie vlády vymedzuje maloobchodné siete do ktorých môžu prvovýrobcovia dodávať svoje produkty ako maloobchodné prevádzkarne, ktoré majú okrajovú, miestnu a obmedzenú činnosť. Nevsťahuje sa teda na supermarkety, obchodné siete a reťazce a podobne. Mlieko a mliečne výrobky možno takto dodávať do prevádzkarní maximálne do vzdialenosti 2 hodiny cesty a musia byť uvedené na trh formou priameho predaja konečnému spotrebiteľovi. Prvovýrobcovia musia byť opäť osobitne registrovaní a musia byť schopní doložiť doklady o množstve takto dodaných produktov. Nariadenia vlády presne definujú povolené množstvá – do 500l kravskéh mlieka, do 250l ovčieho mlieka a do 100l kozieho mlieka.

Tieto možnosti obohacujú príležitosť poľnohospodárskych prvovýrobcov speňažovať časť produktov za výhodnejších podmienok, pričom ich neobmedzujú v ostatnej veľkoprodukcii. Existuje predpoklad nielen ekonomickej stabilizácie existujúcich poľnohospodárskych subjektov, ale i vznik nových subjektov s novými pracovnými miestami vo vidieckych oblastiach. Dostatok pracovných príležitostí je jednou zo základných podmienok rozvoja vidieka ako plnohodnotného životného a existenčného prostredia modernej doby.

Kruh rozvoja sa v závere uzatvára na strane spotrebiteľa, ktorý získava možnosť ekonomicky výhodnejšieho nákupu kvalitných surovín z regiónu. Umožnenie realizácie produktov aj do maloobchodnej prevádzky na predaj konečnému spotrebiteľovi prináša ďalšie benefity. Môže viesť k zvýšeniu konzumácie ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov v regióne , čo je cieľom zdravého životného štýlu a verejnej prevencie civilizačných ochorení.

 

.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*


*

33 780 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

HTML tags are not allowed.