Posts Tagged ‘podnikanie’

Recenzia: Vytvorte si vlastný web, tadá – hotovo!

web-tada

Webstránka je dnes naozaj samozrejmosťou. Bez nej sa nezaobídete! Tak ako bolo kedysi nemysliteľné fungovať bez vizitky, dnes to v plnej miere platí o web stránke. Či sa jedná o podnikateľské alebo osobné stránky, patria medzi základ internetovej prezentácie. Dokonca sa odporúča vlastná web stránka aj pre významnejšie udalosti, podujatia, projekty……  Ale pozor, vôbec to nemusí byť drahé [...]

Na počiatku kovov

Príklad umeleckého kováčstva Kováčstvo je tradičné ručné remeslo, pri ktorom sa fyzicky náročne spracováva železo. Kováč surové železo alebo oceľ nahrieva a spracováva kovaním. Vznik kováčstva v podobe ručnej práce – ako ho poznáme do dnes, ale i priemyselného spravovania železa a ocele –  sa viaže hlavne na objavenie a spracovanie železnej rudy. V priebehu vývoja kováčstva sa kováči postupne zdokonaľovali a rozširovali [...]

Outsourcing účtovníctva a mzdovej agendy

Outsourcing

Veľká časť veľkých a stredných spoločností má svoje vlastné účtovné či finančné oddelenie. Z hľadiska spracovania miezd a vedenie účtovníctva je finančné oddelenie veľmi flexibilné a aj finančne efektívne. Podmienkou je však správne nastavenie procesov v ňom.

Rozdiely v notárskych poplatkoch pri overení podpisu

overenie-podpisu-dokumentu

Jedna z vecí, ktorým sa pri podnikaní nevyhnete, sú úradne overené dokumenty a podpisy na nich. A to nie len pri zakladaní (napríklad pri zakladaní s.r.o musíte predložiť zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu) ale aj pri každých úpravách v úradných listinách. Na overenie podpisov máte dve možnosti – overenie notárom alebo matrikou.

Facebook – zamestnanie snov? Alebo kde sa pracuje najlepšie?

glassdoor

Glassdoor.com  každoročne vytvára rebríček “pracovnej spokojnosti zamestnancov”. V prieskume zamestnanci spoločností anonymne vypĺňajú dotazník širšieho hodnotenia svojej spokojnosti. Vyjadrujú sa k pracovnej atmosfére, k možnosti kariérneho rastu, k spokojnosti s poskytovanými bonusmi, možnosťami zľadenia osobného a pracovného života. Hodnotenie má o to väčšiu váhu, že sa v plnej miere opiera o hodnotenie zamestnancov. Spoločnosť, ktorá [...]