Posts Tagged ‘úradné záležitosti’

Rozdiely v notárskych poplatkoch pri overení podpisu

overenie-podpisu-dokumentu

Jedna z vecí, ktorým sa pri podnikaní nevyhnete, sú úradne overené dokumenty a podpisy na nich. A to nie len pri zakladaní (napríklad pri zakladaní s.r.o musíte predložiť zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu) ale aj pri každých úpravách v úradných listinách. Na overenie podpisov máte dve možnosti – overenie notárom alebo matrikou.