Posts Tagged ‘vírusy’

O míľový skok bližške k vyliečeniu HIV!

420518_74114285

Úžasne pozitívna správa obletela svet 3. marca tohto roku. Lekári informovali o vyliečení dieťaťa infikovanéh vírusom HIV. Tento medicínsky úspech znamená šancu pre tisíce tisíce ľudí na svete! Hoci u menej ako pol percenta infikovaných dospelých môže dôjsť k prirodzenému potlačeniu vírusu – imunitný systém jedinca je schopný udržať hladiny vírusu HIV na klinicky „bezpečných“ úrovniach, väčšina infikovaných [...]